<div id="aa0q8"></div>
 • <xmp id="aa0q8"><table id="aa0q8"><input id="aa0q8"></input></table>
 • 首頁 > 庫存管理 > REXROTH庫存范圍

  項目 元件名稱        博世力士樂元件型號 配套優惠價
  1 NG6電磁換向閥 4WE6D7X/HG24N9K4  
      4WE6C7X/HG24N9K4  
      4WE6Y7X/HG24N9K4  
      4WE6EA7X/HG24N9K4  
      4WE6EB7X/HG24N9K4  
      4WE6E7X/HG24N9K4  
      4WE6J7X/HG24N9K4  
      4WE6J7X/HG24N9K4/B10  
         
      4WE6D6X/EG24N9K4  
      4WE6C6X/EG24N9K4  
      4WE6EA6X/EG24N9K4  
      4WE6Y11-6X/EG24N9K4  
      4WE6Y6X/EG24N9K4  
      4WE6HA6X/EG24N9K4  
      4WE6E6X/EG24N9K4  
      4WE6J6X/EG24N9K4  
      4WE6U6X/EG24N9K4  
      4WE6L6X/EG24N9K4  
      4WE6M6X/EG24N9K4  
      4WE6H6X/EG24N9K4  
      4WE6G6X/EG24N9K4  
      4WE6Q6X/EG24N9K4  
      3WE6A6X/EG24N9K4  
      3WE6B6X/EG24N9K4 (6A改裝)  
      4WE6D6X/OFEG24N9K4  
      4WMM6E-5X  
         
  2 NG6電磁球閥 M-3SED6UK1X/350CG24N9K4  
      M-3SED6CK1X/350CG24N9K4  
      M-3SEW6U3X/420MG24N9K4  
      M-3SEW6C3X/420MG24N9K4  
      M-3SED10CK13/350CG24N9K4  
      M-3SED10UK13/350CG24N9K4  
      M-3SEW10U13/420CG24N9K4  
         
  3 NG10電磁換向閥 4WE10D3X/CG24N9K4  
      4WE10C3X/CG24N9K4  
      4WE10EA3X/CG24N9K4  
      4WE10Y-3X/CG24N9K4  
      4WE10E3X/CG24N9K4  
      4WE10J3X/CG24N9K4  
      4WE10U3X/CG24N9K4  
      4WE10L3X/CG24N9K4  
      4WE10Q3X/CG24N9K4  
      4WE10G3X/CG24N9K4  
  4 NG10電液換向閥 4WEH10E4X/6EG24N9ETK4  
      4WEH10D4X/6EG24N9ETK4  
         
  5 NG16電液換向閥 4WEH16Y31-7X/6HG24N9K4  
      4WEH16C7X/6HG24N9K4  
      4WEH16D7X/6HG24N9K4  
      4WEH16EA7X/6HG24N9ETK4/B10  
      4WEH16E7X/6HG24N9ETK4/B10  
      4WEH16J7X/6HG24N9ETK4/B10  
      4WEH16U7X/6HG24N9ETK4  
      4WEH16J7X/6EG24N9K4  
      4WEH16E7X/6EG24N9ETK4/B10  
         
  6 NG22電液換向閥 4WEH22D7X/6EG24N9ETK4  
      4WEH22Y31-7X/6HG24N9K4  
      4WEH22E7X/6HG24N9EK4/B10  
      4WEH22J7X/6HG24N9ETK4/B10  
      4WEH22U7X/6HG24N9ETK4  
         
  7 電磁溢流閥 DBW10B1-5X/200-6EG24N9K4       
      DBW10B2-5X/200-6EG24N9K4  
      DBW10B1-5X/315-6EG24N9K4       
      DBW20B1-5X/200-6EG24N9K4       
      DBW20B1-5X/315-6EG24N9K4       
      DBW10A2-5X/200-6EG24N9K4  
      DBW20A2-52/200-6EG24N9K4  
         
         
  8 先導溢流閥 DB10-1-5X/315  
      DB10-1-5X/200  
      DB10-1-4X/50UW65  
      DB10-1-4X/200XUW65  
      DB20-1-4X/50UW65  
      DB20-1-5X/315  
         
  9 直動式溢流閥 DBDS6K1X/315  
      DBDS10K1X/315  
      DBDS10K1X/200  
      DBDS20K1X/315  
      0532 002 002  (200bar)  
      0532 002 014  (300bar)  
      DBDS6P1X/315  
      DBDS10P1X/315  
      DBDS20P1X/200  
         
  10 減壓閥 DR10-5-5X/200YM  
      DR20-4-4X/200YM  
      DR20-4-5X/200YM  
         
  11 疊加閥 ZDB6VP2-4X/200V  
      ZDB6VP2-4X/315V  
      ZDR6DP2-4X/75YM  
      ZDR6DP2-4X/150YM  
      ZDR6DP2-4X/210YM  
      ZDR10DP2-5X/210YM  
      ZDR10DP2-5X/150YM  
      Z2SF6-2-4X/2QV  
      Z2SF10-5-3X/V  
      Z1S6P05-4X/V  
      Z2S6-1-6X  
      Z2S6A1-6X  
      Z2S10-1-3X  
      Z2S10A1-1-3X  
      Z2S16-1-5X  
         
  12 壓力繼電器 HED8OH2X/200K14V  
      HED8OA2X/350K14KW  
      HED8OA2X/100K14  
         
  13 NG25比例節流插裝閥 0811402517(FESXE25CA)  
    NG32比例節流插裝閥 0811402616(FESXE32CA)  
    NG40比例節流插裝閥 0811402622(FESXE40CA)  
    NG50比例節流插裝閥 0811402642(FESXE50CA)  
         
  14 軸向柱塞泵10 A10VSO10DR/52R-PPA14N00  
    軸向柱塞泵18 A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00  
    軸向柱塞泵28 A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00  
    軸向柱塞泵45 A10VSO45DFR1/32R-VPB12N00  
      A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00  
    軸向柱塞泵71 A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99  
      A10VSO71DRS/32R-VPB22U99  
      A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00  
    軸向柱塞泵100 A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00  
      A10VSO100DRS/32R-VPB12N00  
    軸向柱塞泵140 A10VSO140DRS/32R-VPB12N00  
      A10VSO140DRS/32R-VPB22U99  
      A4VSO250DR/30R-PPB13N00  
      A4VS125DR/30R-PPB13N00  
      A4VSO180DR/30R-PPB13NOO  
      A4VS071DR/10R-PPB13N00  
         
         
  15 電子變量泵 SYDFEE-2X/045R-PPA12N00  
      SYDFEE-2X/071R-PPA12N00  
      SYDFEE-2X/100R-PPA12N00  
      SYDFEE-2X/140R-PPB12N00  
         
  16 內嚙合齒輪泵 PGH4-2X/020RE11VU2  
      PGH4-2X/025RE11VU2  
      PGH4-2X/032RE11VU2  
      PGH4-2X/040RE11VU2  
      PGH4-2X/040RE11VE4  
      PGH4-2X/050RE11VU2  
      PGH4-2X/050RE11VE4  
      PGH5-3X/063RE11VU2  
      PGH5-3X/100RE11VU2  
      PGH5-3X/125RE11VU2  
      PGH5-3X/125RE11VE4  
      PGH5-3X/160RE11VU2  
      PGH5-3X/200RE11VU2  
      PGH5-3X/250RE11VE4  
      PGH5-3X/250RE11VU2  
         
         
         
  17 外嚙合齒輪泵 0510325016 (AZPF-005)  
      0510525019 (AZPF-011)   
         
  18 比例閥 4WRKE10E-100L3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE10W6-100L3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE16E-125L3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE16E-200L3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE16W6-200P-3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE25E350L-3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE25W6-350P-3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE27E500L3X/6EG24EK31/A1D3M  
      4WRKE27W6-500L3X/6EG24EK31/A1D3M
      4WRKE32E600L-3X/6EG24K31/A1D3M  
      4WRKE32W6-600L-3X/6EG24K31/A1D3M
         
      4WREE10E75-2X/G24K31/A1V  
      4WREE10W75-2X/G24K31/A1V  
      4WREE6E32-2X/G24K31/A1V  
      4WREE6E16-2X/G24K31/A1V  
      4WREE6E08-2X/G24K31/A1V  
      4WREE6W32-2X/G24K31/A1V  
      3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M  
      4WRPEH6C3B12L-2X/G24K0/A1M  
         
    高頻響比例伺服閥 0811404680  4WRLE10Q3-85M  
      0811404342  4WRLE16Q3-200M  
      0811404430  4WRLE25V-370M  
      4WRLE25Q3-370M  
      0811404613  4WRPEH6C4B40L  
      0811404603  4WRPEH6C3B40L  
      0811404601  4WRPEH6C3B12L  
      0811404801  4WRPEH10C3B100L  
      0811 402 017(180bar)  
      0811 402 019  (250bar)  
      0811 402 016  (315bar)  
      0811 402 036  (50bar)  
      0811 402 018  (80bar)  
      0811 403 017  
      0811 403 001  
      0811 405 104  
      0811 405 097  
      0811 405 126  
      0811 402 003  
      0811 402 071  
      0811 404 750  
      0811 402 016 DBETX-1X/315G24-8NZ4M
      0811 404 602 4WRPEH6C3B24L-2X/G24K0/A1M
      1834 486 001  
      VT3002-2X/32D  
      VT3002-1-2X/48F  
      1834 482 022  
      1834 484 252  
      R900021267  
  19 安全閥 4WE6D6X/EG24QMBG24  
      4W10D3X/CG24QMBG24  
      LFA16E-7X/CA20DQMBG24F  
      LFA25E-7X/CA20DQMBG24F  
  19 放大器 VT-VSPA1-1-1X  
      VT-MSPA1-1-12/V0/0  
         
  20 插裝閥

   LC50A20D7

   
      LC50A20E7X  
      LC50A10E-7X   
      LC50A20D-7X  
      LC25A20D-7X  
      LC16A20E-7X   
      LC16A20D-7X   
      LC40A20D-7X  
      LC40A20D-7X  
      LC40A20E-7X  
         
         
         
  21 單向閥 S10A  ---S30A  
      M-SR10KE05----M-SR30KE  

   

  • QQ咨詢

  • 在線咨詢
  • 客服一
  • 客服二
  • 全球招商熱線
   021-69951533
  • 銷售熱線
   021-69951512
  <div id="aa0q8"></div>
 • <xmp id="aa0q8"><table id="aa0q8"><input id="aa0q8"></input></table>
 • 蜜芽.miya188.cnn网站_好男人在线视频免费直播_欧美日韩精品一区二区三区不卡_中国女人大白屁股ass